Trường học thân thiện- học sinh tích cực

Địa chỉ: Khối 6 Thị Trấn Tân Kỳ